Utställare

KulturÖsterbotten2
Brösttoner.jpg

KulturÖsterbotten och litteraturprojektet Brösttoner presenterar sin nya webbplattform med bland annat en omfattande databas över svenskösterbottniska författare, såväl nulevande som historiska. Den populära skriftserien Författarnas Österbotten delas ut med praktiska tips om hur materialet kan användas i undervisningen.


Schildts & Söderströms Logo blå jpeg
Schildts & Söderströms Marknadsbild.jpg

Kom och hälsa på Schildts & Söderström under Läsdax! Vi stället ut våra nyaste läromedel för åk 0-9 och demonstrerar våra digitala läromedel.

Samtidigt kan du delta i lotterier med fina priser!

En del av den nyaste skönlitteraturen finns också framlagd.


 Untitled-3

Utbildningsstyrelsen kommer att ställa ut aktuella publikationer och broschyrer.


 PrintVälkommen och bekanta dig med Otavas läromedel!

Otava erbjuder läromedel på finska och svenska, både tryck och digitalt. Sortimentet är stort och fortsätter att växa. Otavas läromedel konkretiserar läroplanen med texter, bilder, ljud, videoklipp och mångsidiga uppgifter som stärker elevernas multilitteracitet, digitala kompetens och förmåga att tänka och lära sig. Våra läromedel har utvecklats utgående från lärarnas och elevernas önskemål och vidareutvecklas fortsättningsvis.

Vi den här länken kommer du åt vår läromedelskatalog för grundskolan.Otavabild

Mera info om oss och våra serier hittar du på här under fliken Läromedel på svenska.

 


Valteri Skilla

Valteri center för lärande och kompetens, Skilla, är en del av utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. Valteri center för lärande och kompetens består av sex enheter som erbjuder tjänster runtom i Finland. Skilla är den svenskspråkiga enheten. Skilla finns både i Helsingfors och i Vasa. Hos oss verkar VALTERI – skolan Skilla som är en skola för elever i behov av särskilt stöd.

Vi erbjuder stöd för lärande och skolgång genom handlednings- och fortbildningstjänster inom:

  • synnedsättning
  • hörselnedsättning
  • språkliga svårigheter
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • utvecklingsstörning

Bekanta dig med vårt utbud och ställ gärna frågor. Tillsammans funderar vi ut en fungerande lösning för barnets eller den ungas skolgång och vardag!


Lärum Logo

Under Läsdax 2016 förevisar Lärum ett urval av specialpedagogiskt material. Du får bekanta dig med ett brett utbud av olika inhemska och utländska förlags tillämpade specialpedagogiska lösningar. Även Lärumförlagets egna finlandssvenska kartläggningsmaterial för läsförståelse presenteras.

Vi förevisar också nyheterna från vår lättlästa skönlitteratur.Lärum5

Lärums pedagogiska utvecklare handleder kring specialpedagogiska läromedel. Du kan besöka våra utställningar i Vasa och Helsingfors när som helst. Tillsammans funderar vi på Dina specifika behov. Tillsammans hittar vi rätt verktyg för just Ditt arbete. Via den här länken  kommer du till vår läromedelskatalog.

Lärum1     Lärum2   Lärum3    Lärum 4


Annonser