Kontakt

Camilla Forsberg
Fortbildningschef, Pedagogik och lärarfortbildning, CLL
tel. 050-4115745
camilla.forsberg@abo.fi

Veronika Holm
Projektkoordinator, Edu Arena
tel. 040-722 8925
veronika.holm@kronoby.fi

Carina Österåker
utbildningsplanerare, Pedagogik och lärarfortbildning, CLL
tel. 0500-222 935
carina.osteraker@abo.fi

Annonser