Föreläsningar

 Alfred

Varför vill pojkar inte läsa?

Gunilla Molloy är en svensk lärarutbildare, docent i svenska med didaktisk inriktning ochGunilla Molloy har varit verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Hon har skrivit ett flertal böcker, bl.a. När pojkar läser och skriver (2007) och är också flitigt anlitad som föreläsare och utbildare kring ämnet läsning och läsförståelse.

Gunilla brinner för skolans demokratiuppdrag, reflekterande läsning och skrivning, dvs. läraryrkets intellektuella utmaningar.

I sin föreläsning kommer Gunilla att diskutera olika faktorer till pojkars läsmotstånd. Pojkars läsmotstånd tolkas ofta som en protest mot skolans undervisning. Men det kan finnas andra skäl till deras motvilja att läsa skönlitteratur. Dessa skäl behöver inte vara knutna till skolan utan tvärtom ligga utanför.


Alfred Backa

Alfred Backa är komiker, samhällskritiker och radioprofil. Har tidigare setts i någraalfredbacka_studio_2015_001
populära youtubeklipp och hörts i humorprogrammet Nittonhundranånting på Radio Vega. Alfred har uppträtt runt om i Finland och även utomlands. Han är numera aktuell med ett bokprojekt om Finlands historia.

I föreläsningen kommer Alfred att fokusera på språket i humoristisk bemärkelse, dialekter och en del satir om Finland. Det hela kommer att toppas av med humor och hemgjorda sånger.

Annonser